Zapisy do puławskiej szkoły muzycznej

Zapisy prowadzone są na cykl 6-letni – dla dzieci od 6 do 10 dziesięciu lat; na skrzypce, akordeon, klarnet, perkusję, fortepian, flet, gitarę, saksofon i trąbkę, oraz na cykl 4-letni (od 8 – do 16 lat) na akordeon, klarnet, trąbkę, saksofon, flet oraz na perkusję.

11 maja o godz. 16.00 ruszają zapisy do puławskiej szkoły muzycznej. Wypełnione kwestionariusze należy składać w sekretariacie szkoły. W przypadku dziecka 6-letniego wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. W przypadku dziecka na instrument dęty wymagana jest opinia lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do nauki gry na instrumencie dętym. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. Ilość przyjętych uczniów niezależnie od wyników badań przydatności może być ograniczona możliwościami kadrowymi, ilością wolnych miejsc oraz środkami finansowymi przyznanymi przez Ministra Kultury na dany rok szkolny. Kwestionariusze zgłoszeń do pobrania są w sekretariacie szkoły lub na www.szkolamuzycznapulawy.pl.