Zmiany w puławskim Urzędzie Miasta

Reorganizację przeprowadził Prezydent Miasta Puławy, wydając 12 grudnia stosowne zarządzenie.

Decyzją prezydenta, konkretne wydziały, które dotąd zajmowały się poszczególnymi aspektami funkcjonowania naszego miasta, połączono w nowe jednostki. Zamiast siedmiu dotychczasowych wydziałów, teraz będą działały trzy, o szerszych kompetencjach. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Nowe jednostki to: Wydział Rozwoju Miasta (powstały z Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju Miasta i Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości), Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej (Wydział Kultury i Promocji połączony z Wydziałem Komunikacji Społecznej) oraz Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych (tworzą go działające wcześniej Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Spraw Społecznych).

Wszystkie decyzje reorganizacyjne zostały podjęte na podstawie przeprowadzonych analiz pracy urzędu ? a te wykazały, że niektóre wydziały zajmowały się bardzo podobnymi sprawami, kontaktowały się z tymi samymi grupami interesantów. Innym skutkiem zmian jest likwidacja trzech etatów pracowniczych. Nowa organizacja pracy ma usprawnić zarządzanie miastem, a także wewnętrzną współpracę urzędników.