?Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej pamięci? – III Festiwal Historyczny w Puławach

Już po raz trzeci w naszym mieście odbędzie się konkurs poetycko-muzyczny, poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Festiwal Historyczny służy przede wszystkim temu, by treści patriotyczne utrwalały się wśród najmłodszych pokoleń Polaków. Zarówno w części muzycznej, jak i poetyckiej konkursu, zostaną przedstawione teksty poetyckie, przechowujące pamięć o Żołnierzach Wyklętych, czyli obrońcach Polski, których chciano skazać na zapomnienie.

Do udziału w festiwalu zaproszeni są uczniowie puławskich szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie, którzy mają zdolności muzyczne lub recytatorskie, a także odznaczają się wrażliwością artystyczną, będą mieli okazję zaprezentować się szerszej publiczności. Uczestnicy zostaną pogrupowani w kategorie wiekowe, a w ramach konkursu muzycznego odbędą się występy solistów i zespołów. Festiwal dwukrotnie zagości do sali teatralnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego: 9 maja zostaną tam przeprowadzone przesłuchania (początek o godzinie 9.00), a 11 maja (w południe) przyjdzie czas na koncert laureatów.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe, można nadsyłać pocztą tradycyjną do siedziby puławskiego koła AK, a także drogą elektroniczną. Nieprzekraczalny termin to piątek, 4 maja.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Światowy Związek Żołnierzy AK i WiN Koło Puławy, a środki potrzebne do sfinansowania przedsięwzięcia pochodzą z warszawskiego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami wspierającymi realizację tego projektu są Puławski Ośrodek Kultury ?Dom Chemika? i wspomniana, puławska parafia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Wśród patronów medialnych festiwalu znajduje się Radio Puławy24.